Přednášky

Pokud nebude uvedeno jinak:

Cena: 300kč

Jedná se o naučné přednášky s praktickými návody a metodami, jak uskutečňovat svůj duchovní růst; diskuse, společná meditace.

1.přednáška: CO NÁS NEJVÍCE ZAJÍMÁ OHLEDNĚ PŘÍČIN NEMOCÍ

 • Co je to etikoterapie?
 • Je pro nás nemoc trestem nebo darem?
 • Co ovlivňuje naše onemocnění?
 • Jaké jsou příčiny nemocí dětí?
 • Proč jsou nemocné děti?
 • Musíme být nemocní nebo máme možnosti a schopnosti ovlivnit průběh nemoci?
 • Jak pomoci sám sobě a svým dětem?
 • Jakou metodu zvolit?

2.přednáška: NALÉZÁNÍ CESTY KE ZDRAVÍ

 • Jak rozumět větám některých terapeutů:
  "Hledej zdraví, najdeš mír,
  hledej mír,najdeš zdraví"
 • Co je společným jmenovatelem všech léčebných metod na světe?
 • Jak navázat kontakt se svým podvědomím?
 • Co nás nemoci dětí mohou naučit?
 • Kde je hranice mezi "respektováním autority dítěte" a "rozmazlováním a chybnou výchovou"?
 • Kdo za to může, že jsme nemocní?
 • Jaký vliv má na naše zdraví negativní okolí?

3. přednáška: OVLIVŃUJÍ NAŠE ZDRAVÍ NEGATIVNÍ VLIVY Z OKOLÍ A JAK SE TOMU BRÁNIT?

 • Může nám někdo vysávat energii a ubírat sílu?
 • Co je to černá magie a můžeme být prokletí?
 • Jak nepřijmout negativní energii z okolí?
 • Proč jsme nešťastní a zranitelní, i když na sobě pracujeme a snažíme se být pozitivní?
 • Má pro nás význam dokonalé odpuštění?
 • Jak rozpoznat, zda odpuštění proběhlo, či ne?
 • Jak přijetím a odpuštěním ovlivňujeme své vztahy v partnerství, v rodině a ve společnosti?

4.přednáška: Jaký smysl má náš život a proč existuje utrpení?

 • Co je to karma a osud
 • Kdo nám určuje a řídí zaměření a cíl v našem životě?
 • Můžeme poznat jaký je náš úkol?
 • Jak rozpoznat zda jdeme správnou cestou nebo ne?
 • Jaký smysl má v životě utrpení?
 • Pokud si svůj osud utváříme sami, proč si volíme bolesti a nemoci?
 • Jak změnit svůj život a dosáhnout naplnění?

5.přednáška: JAK DOSÁHNOUT HARMONIE TĚLA A MYSLI?

 • Můžeme ovlivnit a změnit svůj osud a karmu svých dětí?
 • Jak rozpoznat hlas negativního principu v nás-ega od vedení vyššího já?
 • Jakou metodu zvolit při práci "na sobě"?
 • Ovlivňují náš osud vnější negatigní vlivy z okolí, do jaké míry a jak jim čelit?
 • Mohou náš život pozitivně ovlivnit léčitelé, duchovní učitelé a jiní?
 • Jak správně vychovávat děti a působit na okolí?
 • Co je společným jmenovatelem všech pozitivních metod na cestě duchovního růstu?

6.přednáška: PARTNERSTVÍ, JAK SPRÁVNĚ PROŽÍVAT VZTAHY A PŘEŽÍT PONÍŽENÍ A ZKLAMÁNÍ

 • Může nám partner nebo jiný člověk odebírat energii, vysávat nás?
 • Jak se tomu bránit?
 • Proč je nám někdy ten druhý protivný?
 • Co nám způsobuje úbytek nadšení a vášně pro fyzické soužití?
 • Zvolit při partnerském problému rozchod nebo snažit se ze všech sil o nápravu a nové sblížení?
 • Hledat radu jinde a kdo nám nejlépe poradí?
 • Existuje ideální partnerství?

7.přednáška: VÝZNAM A VÝKLAD SNŮ, VĚDOMÉ SNĚNÍ A JEHO POUŽITÍ V PRAXI

8.přednáška: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, OČISTY, CVIČENÍ A BYLINNÉ TERAPIE

Semináře

podmínky a obsah seminářů

Přednášky

Obsah jednotlivých přednášek

Řešené případy

Tyto články byly přesunuty do veřejné diskuze na www.sofioterapie.cz