Aktuality/Semináře

SEMINÁŘE
Proč doporučujeme svým klientům účast na seminářích?
Osvojí si metodu testování, naučí se sami si přijít na příčinu svých zdravotních potíží a obtížných životních situací a hlavně je řešit.Nacházejí souvislosti a rovnovážný stav mysli. Stávají se vědomými tvůrci svého života.

Upřesnění seminářů konaných v Horní Lhotě:
Cena jednodenního semináře je 1500,- Kč + 100,- Kč písemné materiály (jen v 1. semináři navíc složka s euro foliemi za 100,-)
Zahraniční účastníci mohou platit v eurech. Platí se po ukončení akce.
Pokud má absolvent daného semináře zájem předběžně si nastudovat materiály na další pokračující seminář, může zakoupit jen písemné materiály, které v případě účasti na tomto semináři již neplatí.
Pití a drobné občerstvení je v ceně semináře. Možnost menšího oběda v domácí kuchyni - 60 - 90,- Kč.Vždy je počítáno i s vegetariány.
6. seminář -I. část
sobota 6. dubna 2019 od 9,00 - 19,00 v Horní Lhotě
lektorka: Marie Heralecká

VYUŽITÍ AUTOMATICKÉ KRESBY

Automatická neboli "psychografická" kresba jako harmonizační a tvůrčí metoda - možnosti využití: načtení informací z podvědomí, diagnostika, význam barev, symbolů, vizualizace - spojení kresby s jinými metodami léčení - léčebné kreslení

Běžný průběh semináře

Potvrzení účasti a zaslání textů týden před akcí

Potvrzuji konání akce.
7. seminář
sobota 20. dubna 2019 od 9,00 - 19,00 v Horní Lhotě
lektorka: Marie Heralecká

VÝKLAD SNŮ, VĚDOMÉ SNĚNÍ A TVOŘENÍ REALITY

Význam a vyhodnocování snů - v čem nám sny mohou pomoci - vědomé a lucidní snění - kdy se stáváme tvůrcem své reality - co jsou to kvantové moduly, jak nás ovlivňují - morfická pole - co jsou to archetypy a jak jich využít při utváření reality - postup uskutečnění záměru - vytvoření kvantové vlny a kdy je harmonizační a léčivá

Běžný průběh semináře

Potvrzení účasti a zaslání instrukcí k přípravě asi 6 TÝDNŮ PŘED KONÁNÍM

P L N O ! 12 přihlášených (plánovaný počet 12)
(6.2. - 9 náhradníků - Zdeňka, Veronika,...)
možnost přihlášení jako NÁHRADNÍK
přihlásit
5. seminář
sobota 4. května 2019 od 9,00 - 19,00 v Horní Lhotě
lektorka: Marie Heralecká

UKONČENÍ NAHROMADĚNÝCH DESTRUKTIVNÍCH VLIVŮ

Jak se naučit nepřijímat negativní energii z okolí - jak se ubránit "prokletí" - co jsou to zbloudilé a přivtělené duše a jak jim a sobě pomoci - příčiny připoutanosti a jednotlivé skupiny zatížení - osvojení metody, postupů a pomoci při odvádění bytostí - jaký význam má pro člověka osvojení těchto dovedností v reálném životě - následné uzdravení v případech tzv. "neléčitelných" nemocí a poruch

Běžný průběh semináře

Potvrzení účasti a zaslání textů týden před akcí

P L N O ! 12 přihlášených (plánovaný počet 12)
(6.2.- 6 náhradníků - Romana, Jana, Leona...)
možnost přihlášení jako NÁHRADNÍK
přihlásit
7. seminář
sobota 18. května 2019 od 9,00 - 19,00 v Horní Lhotě
lektorka: Marie Heralecká

VÝKLAD SNŮ, VĚDOMÉ SNĚNÍ A TVOŘENÍ REALITY

Význam a vyhodnocování snů - v čem nám sny mohou pomoci - vědomé a lucidní snění - kdy se stáváme tvůrcem své reality - co jsou to kvantové moduly, jak nás ovlivňují - morfická pole - co jsou to archetypy a jak jich využít při utváření reality - postup uskutečnění záměru - vytvoření kvantové vlny a kdy je harmonizační a léčivá

Běžný průběh semináře

Potvrzení účasti a zaslání instrukcí k přípravě asi 6 TÝDNŮ PŘED KONÁNÍM

P L N O ! 12 přihlášených (plánovaný počet 12)
(6.2. - 7náhradníků)
možnost přihlášení jako NÁHRADNÍK
přihlásit
Intuitivní vidění dětí
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O INTUITIVNÍ VIDĚNÍ DĚTÍ

lektorka: ROMANA SEIK (ze Švýcarska, pochází z Čech)

určeno pro děti ve věku asi 5 - 12 let
každý den 2 hodiny - kurz 5 dní

Jedna se o aktivaci mozkového centra, které dokáže vnímat informace z okolí bez pomoci pěti smyslových orgánů. Zároveň dochází k harmonizaci mozkových hemisfér a tím se dítěti otevře schopnost nových možnosti, jako např.
Objeveni a prohloubeni vlastního nadání a sebejistoty, rychlejší chápáni souvislostí a tím rychlejší učení, zvýšení koncentrace a IQ, rozšíření intuice.. je běžně pozorováno, že u děti s oční vadou dochází k velmi rychlé korekci (během těchto 5ti dní většinou odkládají brýle) ..

Romana Sejk: romana.sejk@autopathie.ch
mobil: 00 41 787 402 910, v ČR: 00 420 720 331 656
www.autopathie.ch

Pro občasné zasílání informací o konajících se seminářích nebo jiných aktualitách zde zadejte svoje údaje:
e-mail:  
Jméno: 


Diskusní portál www.sofioterapie.cz

Vzhledem k omezeným možnostem osobních konzultací můžete své dotazy vznášet na nově spuštěném portále www.sofioterapie.cz.
Diskuze zde probíhají soukromě - tj mezi autorizovanými sofioterapeuty a Vámi.
Pouze pokud máte zájem se o diskuzi podělit i veřejně, můžete jí povolit zobrazení ve veřejné části.

Najdete zde také mé články o uzdravování dětí apod.

Bylinné čaje

Seznam bylinných čajů a produktů z bylin najdete na: caje.umarusky.com. Je zde uvedeno složení, popis čajů a produktů, návody k používání a ceny.

Kontakt

Marie Heralecká

Marie Heralecká:
mobil: 777 553 398
Telefonujte v případě dotazů na semináře, doporučení terapie, nebo objednání čajů.

adresa: Horní Lhota 167
    763 23 Dolní Lhota (u Luhačovic) e-mail: umarusky@umarusky.com
č.účtu: 27-0771480217/0100 (pro styk s KB bez pomlčky)

Seznam terapeutů, kteří využívají metody sofioterapie:

Katka Mudříková

Katka Mudříková - Praha
+420 722 945 056 www.katkamudrikova.com
poradenství, sofioterapie

Katarína Štrbáková

Katarína Štrbáková - Bratislava
+421 907 827 797 strbakova@gmail.com
masáže, myoterapie - hloubkové uvolnění svalů, spinální cvičení, poradenství sofioterapie

Lucia Gajdošová

Lucia Gajdošová - Žilina, Levice (celá SR)
+421 914 702 637 www.harmoniavsebe.sk info@harmoniavsebe.sk
workshopy, terapie, koučing, poradenství sofioterapie

Jana Schneider

Jana Schneider - Veľký Lapáš, okres Nitra
+421 905 838 233, www.simplelife12.com
bylinné masáže, konzultace, poradenství sofioterapie

Jana Homolková

Jana Homolková - Luhačovice
+420 605 773 364, homolkova.jana@seznam.cz
reflexní terapie, konzultace, poradenství sofioterapie

Petra Gallová

Petra Gallová - Žernovka (Praha - východ)
+420 724 716 365, www.levandulova.eu
masáže, reflexologie nohou, kineziologie, sofioterapie a poradenství

Druh mé činnosti

Sofioterapie
Sofioterapie se zabývá nalezením pravé podstaty vzniku nemocí, odhalením a pochopením všech vlivů na zdravotní či psychický stav člověka, přijetím nových osvobozujících poznání a navozením změny nepotřebných či zastaralých programů v mysli. Cílem sofioterapie je nalezení vnitřního míru skrze moudrost pochopení souvislostí.

Sofioterapie ve své praxi využívá mnoho různých alternativních metod, které umožňují lepší komunikaci s podvědomím, napomáhají transformaci, vytváření rovnovážného stavu a tvorbě vlastní reality. Například: psychografická (automatická) kresba, metoda EFT, emocionální nebo fyzická CESTA, meditace, využívá vizualizace, kvantového doteku, metody LÉČEBNÉHO KÓDU, textů různých karet, pochopení a výklad snů, vědomé snění, bioinformace bylinných esencí, FYTOTERAPIE (léčení bylinami a zdravým stravováním), apod. Více o sofioterapii

Můžete se podívat také na video kde jsem se snažila stručně popsat své zaměření.

Orientační ceník

jedna hodina služeb ............... 500 Kč (19€)
Osobně, telefonicky, skype...

Cena jednodenního semináře ...... 1600 Kč (60€), včetně 100Kč za skripta
na 1. semináři navíc složka ... 100 Kč (4€)

Cena druhé části 1. a 5. semináře ... 1500 Kč (56€)

cena obědu ...................... 60 - 90 Kč (2-3,5€)
cena noclehu ............................... 100 Kč (4€)
cena noclehu se snídaní a večeří ... 160 Kč (6€)
drobné občerstvení a pití je zahrnuto v ceně semináře

Zásady mé práce

Každý člověk nese plnou odpovědnost za své zdraví a léčbu. Proto za něj tuto odpovědnost nechceme ani nemůžeme převzít. Klientovi můžeme pouze odstranit stres, vysvětlit příčinu nemocí a ukázat správnou cestu. Je jeho volbou, zda po ní půjde.

Konzultace

Přihlašujte se telefonicky ve všední dny na uvedených telefonech